Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
İşletme Yönetimi Programı

Program Profili

Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücü ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları ön lisans diploması ve Meslek Elemanı unvanını almaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi programında; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi-İletişim Teknolojileri, İletişim Teknikleri, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yabancı Dil Dersleri uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir.

Programın Amacı

İşletme yönetimi programının temel amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş ara eleman yetiştirmektir. İşletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında bilgili kılınan mezunlar; işletmecilik alanındaki temel ilkelerin, yönetim kademelerinin sorumluluklarının, piyasanın özelliklerinin farkındadırlar. Bu programda işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilme becerisine sahip, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirilmektedir.

Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitimi sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı aracılığı ile kabul edilmektedir. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği tarihler arasında ve kayıt için belirtilen belgelerle yapılır. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

Önceki Öğrenmelerinin Tanınması

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını, transkript ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftasında teslim ederek talep edebilirler.

 Mezuniyet Koşulları

Programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Kişisel gelişim derslerinden başarısızlık mezuniyete engel değildir. Başarılı durumda not döküm belgesinde yer alır. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;

 1. Programda 120 AKTS (her yarıyıl için 30 AKTS) kredisini almak,
 2. Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,
 3. Alınan bütün dersleri başarmak zorundadır ( en az 2.00 GANO).

İstihdam Olanakları

Program mezunları, iş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

 • Bankacılık
 • Bankacılık ve Finans
 • Bankacılık ve Finansman
 • Bankacılık ve Sigortacılık
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Girişimcilik
 • İşletme
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Muhasebe ve Finans Yönetimi
 • Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Muhasebe ve Denetim
 • Sağlık Yönetimi
 • Sermaye Piyasası
 • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi
 • Sigortacılık
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası
 • Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Eklenme tarihi : 2021-08-12 17:43:35
Son güncelleme : 2021-08-14 09:46:57