Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

1215

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Genel Tanıtımı: Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı örgün ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır.

Bu programdan mezun olan Meslek Elemanları;

Konaklama sektörünün

  • Önbüro,
  • Kat Hizmetleri,
  • Yiyecek-İçecek,
  • Mutfak bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Ayrıca restoran ve eğlence sektörünün

  • Yiyecek-İçecek,
  • Mutfak bölümlerinde çalışabileceklerdir.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yer alan derslerin belirlenmesinde;

  • Pramitsel yaklaşım benimsenmiş 1. yılda dersler ortak,
  1. yılda ise uzmanlığa doğru bir daralma esas alınmıştır.
  • Dönemler itibariyle derslerin isim ve içerikleri, haftalık saatleri, teori ve uygulamaları belirlenmesinde,

-Temel derslerden uzmanlık alanı derslerine doğru bir yaklaşım,

-Dersler arasındaki öncelik sonralık ilişkileri,

gözönünde bulundurulmuştur.

  • Eğitimde belli bir kalite standardı sağlayabilmek için mesleğin ana dersleri için yaklaşık % 70, seçmeli dersler için ise yaklaşık % 30 oranında bir pay ayrılmıştır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yer alan dersler; Genel ve Ticari Matematik, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, A.İ.İ.T, Türk Dili, Temel ve Mesleki Yabancı Dil, Genel İletişim, İşletme Yönetimi, Otel İşletmeciliği, Genel Turizm, Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, Kongre Ve Fuar Organizasyonu, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Toplam Kalite Yönetimi, Turizm Mevzuatı, Turizm Coğrafyası, İş ve sosyal Güvenlik Hukuku, Gıda ve Personel Hijyeni, İlk Yardım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satış Yönetimi, Halkla İlişkiler Yönetimi, Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Önbüro İşlemleri I-II, Kat Hizmetleri İşlemleri I-II,  Yiyecek İçecek Servisi I-II, Menü Planlama, Mutfak Hizmetleri, Önbüro-Kat Otomasyonu I-II, Yiyecek İçecek Otomasyonu I-II gibi dersler yer almaktadır.

Misyon :

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir. Bunun yanında kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen, sorun çözebilen Turizm ve Otel İşletmeciliği elemanları ve geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirerek; sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir.

 

Vizyon :

Sektörle programı buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır.

 

Programın Amacı:

Turizm ve konaklama sektöründe hizmet kalitesi ile ilgili önemin gün geçtikçe arttığı dünyamızda sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü karşılamaktır. Ayrıca turizm sektöründe kaynakları, varlıkları, zamanı,  işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen veya kendi iş yerinde üretim ve yönetim fonksiyonlarını icra edebilecek beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tüketici tercihlerini belirleyen en önemli unsurlar olan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti tüm sektörlerde öncelikli hedef haline gelmiştir. Bu bağlamda Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, bir işletmede üretimden satışa kadar uzanan temel işletme sürecini yürütebilecek, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere tasarlanmış olup; iki yıllık eğitim sürecinde, bireylerin, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, sosyal, pratik ve çözüm üretici yönlerinin ortaya çıkarılması, güncel pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının temel unsurları konularında uzmanlaşmaları, müşteri odaklı bakış açısı kazanmaları ve ikna yeteneklerinin geliştirilmesi planlanırken, aynı zamanda eğitim sürecinde dahil olanların insan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmalarında uyumlu ve bu tür çalışmaları dinamik bir ortamda koordine edecek mesleki beceriye, yetkinliğe ve iletişim becerisine sahip bireyler olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

Program Kabul Koşulları:

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

 

Program Yeterlilikleri:

1) Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar.

2) İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve

teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar.

3) Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış

teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı

ve sözlü iletişim kurar.

4) Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk

İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.

5) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve

donanımı kullanır. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki

sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisi kazanır ve

konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Ön büro,kat hizmetleri ve yiyecek

içecek bölümleri otomasyon sistemlerini ve bu konudaki yazılımlardan en az birini

kullanabilme yetisi kazanır.

6) Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibidir. Ticari hayatta faaliyet gösteren turizm

işletmelerin yapısını ve özelliklerini bilir. Sektörle ilgili temel kavramlara vakıftır. Turizm,

seyahat  ve konaklama işletmeciliği alanının temel ilkelerini kavrar, yönetimini ve

hizmetlerini bilir.

7) Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır. Otel

işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibidir. Otel işletmelerinde odalar

bölümü yönetimi ve ön büro bölümündeki tüm işlemleri bilir ve bir otomasyon programı ile

bunları uygulayabilir. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların

temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahiptir.

8) Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda, kongre, fuar ve

toplantı organizasyonu bilgisine sahiptir

9) Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında ve genel beslenme ilkeleri hakkında bilgi sahibidir.

Gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular. Her tür

yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahiptir.

10) Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında gerekli bilgi ve donanımına sahiptir.

Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir.

11) Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahiptir.

Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi

sahibidir.

12) Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu

sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahiptir ve Turizm ve konaklama işletmecisi olarak

hukuki sorumluluğunu bilir.

13) Alanı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe

işlemleri esaslarını bilir ve uygular. Ülke ekonomisi açısından turizm girdilerinin önemini

bilir.

14) İnsani ilişkileri kuvvetli, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık bireylerdir. Toplumsal,

bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanır. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer

alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur.

15) Ülkemizin, bölgemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek düzeyde tarihsel ve kültürel bilgiye, bilincine ayrıca kültür mirasını koruma bilincine sahip olur.

16) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

Mezuniyet Koşulları :

Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

 

Dikey Geçiş Koşulları:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nı başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, lisans programlarına YÖK’ün mevzuatı doğrultusunda ilgili programlara dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 

Mezun Olanların Çalışma Alanları:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı’ndan dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimler neticesinde “Meslek Elemanı” ünvanını alarak mezun alan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak sektörel hacmi giderek artan turizm ve konaklama sektöründe istihdam edilebileceklerdir.

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

A.Ü. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)