Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

1215

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Genel Tanıtımı: Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir yüksek öğretim programıdır.  Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı örgün ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır.

Bu programdan mezun olan Meslek Elemanları;

Konaklama sektörünün

 • Önbüro,
 • Kat Hizmetleri,
 • Yiyecek-İçecek,
 • Mutfak bölümlerinde çalışabileceklerdir.

Ayrıca restoran ve eğlence sektörünün

 • Yiyecek-İçecek,
 • Mutfak bölümlerinde çalışabileceklerdir.

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yer alan derslerin belirlenmesinde;

 • Pramitsel yaklaşım benimsenmiş 1. yılda dersler ortak,
 1. yılda ise uzmanlığa doğru bir daralma esas alınmıştır.
 • Dönemler itibariyle derslerin isim ve içerikleri, haftalık saatleri, teori ve uygulamaları belirlenmesinde,

-Temel derslerden uzmanlık alanı derslerine doğru bir yaklaşım,

-Dersler arasındaki öncelik sonralık ilişkileri,

gözönünde bulundurulmuştur.

 • Eğitimde belli bir kalite standardı sağlayabilmek için mesleğin ana dersleri için yaklaşık % 70, seçmeli dersler için ise yaklaşık % 30 oranında bir pay ayrılmıştır.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında yer alan dersler; Genel ve Ticari Matematik, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, A.İ.İ.T, Türk Dili, Temel ve Mesleki Yabancı Dil, Genel İletişim, İşletme Yönetimi, Otel İşletmeciliği, Genel Turizm, Turizm Ekonomisi, Turizm Pazarlaması, Kongre Ve Fuar Organizasyonu, Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Toplam Kalite Yönetimi, Turizm Mevzuatı, Turizm Coğrafyası, İş ve sosyal Güvenlik Hukuku, Gıda ve Personel Hijyeni, İlk Yardım, İnsan Kaynakları Yönetimi, Satış Yönetimi, Halkla İlişkiler Yönetimi, Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları, Önbüro İşlemleri I-II, Kat Hizmetleri İşlemleri I-II,  Yiyecek İçecek Servisi I-II, Menü Planlama, Mutfak Hizmetleri, Önbüro-Kat Otomasyonu I-II, Yiyecek İçecek Otomasyonu I-II gibi dersler yer almaktadır.

Misyon :

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir. Bunun yanında kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanabilen, sorun çözebilen Turizm ve Otel İşletmeciliği elemanları ve geleceğin turizm yöneticilerini yetiştirerek; sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir.

 

Vizyon :

Sektörle programı buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır.

 

Programın Amacı:

Turizm ve konaklama sektöründe hizmet kalitesi ile ilgili önemin gün geçtikçe arttığı dünyamızda sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş insan gücünü karşılamaktır. Ayrıca turizm sektöründe kaynakları, varlıkları, zamanı,  işlemi ve iş gücünü yönetmek konusunda bir iş yerine bağlı olarak yönetime katkı vererek rol üstlenen veya kendi iş yerinde üretim ve yönetim fonksiyonlarını icra edebilecek beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Tüketici tercihlerini belirleyen en önemli unsurlar olan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti tüm sektörlerde öncelikli hedef haline gelmiştir. Bu bağlamda Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, bir işletmede üretimden satışa kadar uzanan temel işletme sürecini yürütebilecek, sektörün gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere tasarlanmış olup; iki yıllık eğitim sürecinde, bireylerin, mesleki becerilerinin geliştirilmesi, sosyal, pratik ve çözüm üretici yönlerinin ortaya çıkarılması, güncel pazarlama teknikleri ve tüketici davranışlarının temel unsurları konularında uzmanlaşmaları, müşteri odaklı bakış açısı kazanmaları ve ikna yeteneklerinin geliştirilmesi planlanırken, aynı zamanda eğitim sürecinde dahil olanların insan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmalarında uyumlu ve bu tür çalışmaları dinamik bir ortamda koordine edecek mesleki beceriye, yetkinliğe ve iletişim becerisine sahip bireyler olarak mezun olmaları amaçlanmaktadır.

Program Kabul Koşulları:

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

 

Program Yeterlilikleri:

1) Mesleki alanının gerektirdiği temel matematiksel ve bilimsel hesaplamaları yapar.

2) İyi derecede Türk Dili kullanım bilgisine sahip olur. Türkçe yazılmış resmi ve

teknik belgeleri okur, anlar ve hazırlar.

3) Yabancı dili doğru olarak kullanır. Mesleki alanının gerektirdiği yabancı dilde yazılmış

teknik belgeleri okur, anlar ve alanlarının gerektirdiği düzeyde yabancı dili kullanarak yazılı

ve sözlü iletişim kurar.

4) Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve Atatürkçü düşünce hakkında doğru bilgiler kazanır; Atatürk

İlke ve İnkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel tabanlı düşünür.

5) Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte otel işletmeciliği alanındaki yazılım ve

donanımı kullanır. Yazışmaları yapabilecek, temel tabloları hazırlayabilecek ve mesleki

sunumları gerçekleştirebilecek düzeyde Ofis programlarını kullanabilme becerisi kazanır ve

konaklama yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olur. Ön büro,kat hizmetleri ve yiyecek

içecek bölümleri otomasyon sistemlerini ve bu konudaki yazılımlardan en az birini

kullanabilme yetisi kazanır.

6) Turizm sektörü hakkında genel bilgi sahibidir. Ticari hayatta faaliyet gösteren turizm

işletmelerin yapısını ve özelliklerini bilir. Sektörle ilgili temel kavramlara vakıftır. Turizm,

seyahat  ve konaklama işletmeciliği alanının temel ilkelerini kavrar, yönetimini ve

hizmetlerini bilir.

7) Büro düzeni ve personel yönetimi konusunda uygulama becerileri kazanır. Otel

işletmelerinin tasarımı ve oda dizayn konusunda bilgi sahibidir. Otel işletmelerinde odalar

bölümü yönetimi ve ön büro bölümündeki tüm işlemleri bilir ve bir otomasyon programı ile

bunları uygulayabilir. Kat Hizmetleri ile ilgili bilgi beceriye sahip olup, otel ve odaların

temizlik, hijyen ve düzeni konusunda uygulamalı bilgiye sahiptir.

8) Turizm pazarlaması, seyahat acenteciliği ve tur operatörlüğü konusunda, kongre, fuar ve

toplantı organizasyonu bilgisine sahiptir

9) Yiyecek- içecek işletmeciliği hakkında ve genel beslenme ilkeleri hakkında bilgi sahibidir.

Gıda üretim, tüketim süreçlerindeki işlemleri, teknikleri ve esasları bilir ve uygular. Her tür

yiyecek ve içecek servisi ile ilgili teknik bilgi ve beceriye sahiptir.

10) Ziyafet ve protokol organizasyonları hakkında gerekli bilgi ve donanımına sahiptir.

Mutfak hizmetleri ve teknikleri ile ilgili bilgi ve beceriye sahiptir.

11) Endüstriyel yemek üretimi konusunda teknik bilgi ve yemek üretimi becerisine sahiptir.

Turizm işletmelerinde ve toplu beslenme yerlerinde hijyen ve sanitasyon konusunda bilgi

sahibidir.

12) Otel işletmeleri faaliyetleri ile turizm sektörünün diğer alanları arasında entegrasyonu

sağlayan bağlantıları kavrayacak bilgiye sahiptir ve Turizm ve konaklama işletmecisi olarak

hukuki sorumluluğunu bilir.

13) Alanı ile ilgili bölümde hizmet üretim, tüketim süreçlerindeki giriş, çıkış, ön muhasebe

işlemleri esaslarını bilir ve uygular. Ülke ekonomisi açısından turizm girdilerinin önemini

bilir.

14) İnsani ilişkileri kuvvetli, vizyonu geniş ve sürekli gelişime açık bireylerdir. Toplumsal,

bilimsel ve mesleki etik değerler bilinci kazanır. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer

alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur.

15) Ülkemizin, bölgemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek düzeyde tarihsel ve kültürel bilgiye, bilincine ayrıca kültür mirasını koruma bilincine sahip olur.

16) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

 

Mezuniyet Koşulları :

Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

 

Dikey Geçiş Koşulları:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’nı başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, lisans programlarına YÖK’ün mevzuatı doğrultusunda ilgili programlara dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 

Mezun Olanların Çalışma Alanları:

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı’ndan dört dönemden oluşan öğrenimleri boyunca aldıkları eğitimler neticesinde “Meslek Elemanı” ünvanını alarak mezun alan kişilerin en büyük istihdam alanları programın özelliğinden dolayı ağırlıklı olarak sektörel hacmi giderek artan turizm ve konaklama sektöründe istihdam edilebileceklerdir.

 

AKDENİZ UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL of SOCIAL SCIENCES

TOURISM and HOSPITALITY MANAGEMENT

 

General Overview: It is a four-semester higher education program aimed at training the tourism and hospitality sector to serve in the production process and to raise qualified intermediate manpower to help manage or to open up and run a business on his behalf. The Tourism and Hospitality Management Program is a program that serves both formal and evening education.

Members of profession from this program will be authorized to work in sectors below in the hospitality industry.

 • Front office,
 • Housekeeping,
 • Catering,

In addition, they will be able to work in entertainment industry and restaurants.

Pyramidal approach was adopted in determining the courses in the Tourism and Hospitality Management Program;

 • In the first year lessons are combined,
 • Whereas in the second year, a narrowing towards specialization is taken as basis.

The names and contents of courses, weekly hours, theories and applications are determined in terms of periods,

 • An approach towards specialized courses from basic courses,
 • Priorities between the lessons have been taken into account.

To provide a certain quality standard in education, a share of approximately 70% is allocated for the main courses of the profession and about 30% for the elective courses.

Courses in Tourism and Hospitality Management Program; General and Susiness Mathematics, Information and Communication Technology, AIIT, Turkish Language, Basic and Professional Foreign Language, General Communication, Business Management, Hotel Management, General Tourism, Tourism Economics, Tourism Marketing, Congress and Fair Organization, Travel Agency and Tour Operator, Total Quality Management, Tourism Legislation, Tourism Geography, Labour and Social Security Law, Food and Personnel Hygiene, First Aid, Human Resources Management, Sales Management, Public Relations Management, Accounting Applications in Hospitality Operations, Front Office Operations I- II, Housekeeping Operations I-II, Food and Beverage Service I-II, Menu Planning, Kitchen Services, Front Office-Floor Automation I-II, Food and Beverage Automation I-II.

Mission:

Research and quality education services that will increase the power of society and organizations; developing, encouraging and helping them; to raise qualified personnel at national and international level, showing appropriate knowledge, skills and attitudes to the needs of the society and organizations. In addition, by educating the staff and future tourism managers of Tourism and Hospitality Management who are constantly developing themselves, equipped with the necessary knowledge and skills, able to use the computer office programs and equipment at a good level, have good human relations and can communicate effectively, use responsibility and take initiative and solve problems, to respond to the needs of qualified personnel in this area.

Vision:

It is a program that brings together the program with the sector, develops human power with universal qualifications and professional equipments in accordance with the necessities of the time, as well as adapting students to the rapidly developing technology, developing solutions for the problems in the field, and also educating students who are good at decision making, taking responsibility and being entrepreneur.

Purpose of the Program:

In the tourism and hospitality sector, the importance of service quality is increasing day by day and our sector needs to meet the qualified man power. The program also aims to provide the skills to manage the resources, assets, time, operations and workforce in the tourism sector, with the role of contributing to management depending on the place of work or performing production and management functions at their own workplace. Service quality and customer satisfaction, which are the most important factors that determine consumer preferences, have become the priority targets in all sectors. In this context, the Associate Degree Program in Tourism and Hospitality Management is designed to contribute to the training of the qualified human power needed by the sector, which can carry out the basic operation process ranging from production to sales in an enterprise; it is planned to develop the skills and persuasion skills of the individuals in the two years training course, to develop professional skills, to reveal the social, practical and solution producers directions, to the current marketing techniques and to the basic elements of consumer behavior, It is aimed to graduate individuals who have success in their relations, are compatible in their team work, and have professional skills, competence and communication skills that will coordinate such activities in a dynamic environment.

Program Admission Requirements:

In our country, it is necessary to pass the examination made by Assessment Selection and Placement Center (ÖSYM) for entrance to universities. Depending on the scores they receive in the final exam, they arrange the program preferences they can enter and send their preference forms to the Assessment Selection and Placement Center. OSYM takes all applications, groups applicants according to points, places scores from highest to lowest, lists all available programs according to preferred score, and places students in one of their preferred programs. Selection of foreign students to enter universities in our country is possible within a certain quota according to a central exam result called Examination for Foreign Students (YÖS). Documents required for registration; 1- High school or balanced school diploma, 2- Placement result certificate made by OSYM.

Program Qualifications:

1) They make the basic mathematical and scientific calculations required by the professional field.

2) Have good knowledge of Turkish language usage. They read, prepare and understand the formal and technical document which are written in Turkish.

3) They use foreign language correctly. Read, understand and communicate written and verbal communication using foreign language at the level required by their fields, read, understand and prepare technical documents written on a foreign language required by their professional field.

4) They will gain correct information about Turkish Republic history and Atatürk’s thought; as a contemporary and scientific thinker in the direction of Ataturk’s Principles and Reforms.

5) They use software and hardware in the area of hotel management together with basic computer usage information. They will be able to make correspondence, prepare basic tables and gain the ability to use Office programs at the level of making professional presentations and have knowledge about accommodation management systems. They will learn the ability usage of automation systems and software in the Front office, floor services and food and beverage departments.

6) They have general knowledge about tourism sector. They know the structure and characteristics of tourism establishments operating in commercial life. They know basic concepts related to the sector, basic principles of tourism, travel and accommodation management field, management, and services.

7) They will gain appropriate skills in office and personnel management. They will have general information about the design of the enterprises and the room design. In the hotel business, they can do all operations in the management and front office department and apply them with an automation program. They have knowledge of housekeeping services and practical knowledge on cleaning, hygiene and layout of hotels and rooms.

8) They will have knowledge of tourism marketing, travel agency and tour operator, congress, fair and meeting organization.

9) They will have knowledge about food and beverage management and general nutrition principles. They know and apply the processes, techniques and principles of food production and consumption processes. It has technical knowledge and skill about all kinds of food and beverage service.

10) They have the necessary knowledge and equipment about banquet and protocol organizations. They have knowledge and skill about kitchen services and techniques.

11) They have technical knowledge and food production skill about industrial food production. They also have knowledge about hygiene and sanitation in tourism enterprises and public nutrition places.

12) They have knowledge to understand the linkages between hotel operators’ activities and other areas of the tourism sector and they are aware of their legal responsibilities as tourism and accommodation operators.

13) They know and apply the principles of entry, exit, pre-accountancy operations in service production. They also know the importance of tourism entrances in terms of country economy.

14) They will become individuals who constantly improve theirselves and also have strong human relationships and vision. They will gain social, scientific and professional ethical values. They will have the qualities of leadership and the ability to communicate with experts in other fields.

15) They will have the historical and cultural knowledge, consciousness and protection of cultural heritage at the level that will inform local and foreign tourists about our country, nature and cultural assets of our region.

16) They have sufficient consensus on the universality of social rights, social justice, quality and cultural values and occupational health and safety.

Graduation Requirements:

Students will be graduated by completing 120 ECTS / ECTS credits in 4 semesters.

External Transfer Requirements:

Students who successfully complete the Tourism and Hospitality Management Program can continue their bachelor degree program by transferring their degree program in accordance with the regulations of YÖK.

Fields of Graduation:

They will be able to be employed in tourism and accommodation sector, which occupies increasingly sectoral volume due to the nature of the program, the largest employment areas of those graduating with the title of “Member of Profession” as a result of the trainings they have taken during their four semesters of Tourism and Hospitality Management Associate Degree Program.

 

 

 

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)