Sosyal Hizmetler Programı

2002

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

Sosyal Hizmetler Programı

Sosyal hizmetler programının amacı ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında gereksinim duyulan nitelikli, donanımlı ve bilgili ara elaman yetiştirilmesini sağlamaktır. Böylelikle ülkemizde yürütülen sosyal hizmet uygulamalarında, sosyal hizmetler alanında yer alan profesyonel meslek elemanlarının iş yükünün hafifletilmesi ve mesleki çalışmaların daha etkin, verimli sürdürebilmeleri sağlanması hedeflenmektedir. Program mezunların birey, aile, toplum sorunlarının çözümünde ve günümüz toplumlarında yaşanan fırsat eşitsizliklerini, gelir dağılımı adaletsizliklerini ortadan kaldırmak amaçlı yürütülen çalışmalarda yer alma olanağı sağlamaktadır.

Sosyal Hizmetler programıyla öğrencilere;

  • Sosyal Hizmetler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, faaliyet ve fonksiyonları bilerek ve kullanabilme,
  • Hizmet sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hâkim olma, değişen verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilme,
  • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilme,
  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersler

Sosyal Hizmetler ön lisans programı; sosyal politika, sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji ve sosyal hizmetler gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Çalışma Alanları:

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, Sosyal Hizmetler programı mezunları;  başta Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı kadrolu yurt yönetim memuru statüsünde ve diğer kurum ve kuruluşlarda ise  Sağlık Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı rehberlik araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreş ve gündüz bakımevlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlarda (İl/ilçe müdürlükleri, çocuk yuvaları, sevgi evleri, çocuk evleri, bakım ve rehabilitasyon merkezleri vb.), İş-Kur il müdürlüklerinde (Meslek Kodu: 3412.05; Meslek Adı: Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı; Meslek Ana Grubu: Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları) çalışabilirler.

Kamuda atamalar KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır: Mezunlarımız Devlet Personel Başkanlığı 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Önlisans Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilir.

Eğitim’de İlerleme İmkânları:

Dikey geçiş sınavı (DGS) ile Sosyal Hizmet (6318 – mezuniyet kodu) ve Sosyoloji (3319 – mezuniyet kodu) lisans eğitimlerine devam edebilir. Daha sonra yüksek lisans ve doktora eğitimleri alabilir.

Mezuniyet Koşulları

Sosyal Hizmetler Programında 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler.

 

 

 

 

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)