Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

 1955

 Oldukça karmaşık ve rekabetin üst düzeyde olduğu havacılık sektöründe şirketler maliyeti büyük yatırımlar yaparken aynı zaman da amaçlarına uygun isabetli kararlar verebilecek kalifiye personele de ihtiyaç duyarlar.

  Bu programın amacı da sivil havacılık sektöründe yer alan; havaalanı, havayolu işletmeleri ve yer hizmeti veren işletmelerin ihtiyaçlarına uygun; bilgi, beceri ve tutum gösteren, kalifiye personeli yetiştirmektir.

  Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programında öğretim alacak kişilere yönelik olarak başlıca hedefler şunlardır:


  • Sivil Havacılık Sektörü ile ilgili mevzuatlara hakim ve bu mevzuatların öngördüğü kuralları uygulayabilecek,
  •      İş hayatında kullanılan bilişim teknolojilerini öğrenip rahatlıkla uygulayabilecek,
  •      Uluslararası çalışma kültürü içerisinde kendini ifade edebilecek ve işin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde yabancı dil bilecek,
  •      Liderlik, iletişim, yaratıcı düşünce yeteneği ve problem çözme becerilerini geliştirebilecek,
  •      Uçağın ulusal ve uluslararası emniyet standartları çerçevesinde operasyonel işletimini, optimum maliyet ve zaman kısıtları içerisinde gerçekleştirebilecek,
  •      Sivil Havacılık Sektörünün ekonomik yapısını ve diğer sektörlerle olan ilişkilerini analiz edebilecek, nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

  Programımızdaki uygulamalı dersler şehir merkezine 10 km. uzakta olan Antalya Havalimanı’nda yapılacaktır. Ayrıca, öğrenciler II. ya da IV. yarıyıl sonunda süresi 30 işgününden (240 saat) az, 60 işgününden (480 saat) çok olmamak üzere staj yapma olanağına sahip olacaklardır.

  Programdan mezun olanlar için, öncelikle Antalya il sınırları içinde yer alan, Antalya Havalimanı’ndaki Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım İşletmeciliği A.Ş. , HAVAŞ – Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş. , Çelebi Hava Servisi A.Ş. gibi işletmelerinde, istihdam sağlanacaktır.

  Ayrıca öğrencilerin kendi yerleşim yerlerindeki istihdam olanakları da değerlendirilecektir. Zira tüm Türkiye’de, 2005-2008 yılları arasında 28 havaalanında daha yer hizmeti verilmeye başlanmış böylece ülkemizde yer hizmeti veren havaalanı sayımız 32’ye ulaşmıştır. Bu durumda açılmış olan programa kayıt yaptıracak olan öğrenciler için mezun olduktan sonra sadece Antalya Havalimanı değil ülke içinde 32 faal havalimanın da istihdam edilmeleri mümküm hale gelecektir.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0 242 346 30 30
Tel: 0 242 345 95 28 - fax