Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

 1955

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Genel Tanıtımı:

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programından mezun olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmecileri;

 • Özel sektördeki havacılıkla ilgili özel bir lisans gerektirmeyen tüm işletmelerde doğrudan çalışabilirler.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri gibi kamu kurumlarında gerekli şartları sağladıkları taktirde çalışabilirler.

 

Programda; Hava Taşımacılığı, Havacılık Emniyeti, Genel Havacılık, Model Uçak, Havayolu Yönetimi, Hava Hukuku, Havaaracı Bakım Yönetimi, Tehlikeli Maddeler, Havayolu Pazarlaması, Uçuş Planlama ve Aşamaları (Dispeç), Harekat Performans, Hava Kargo Taşımacılığı, Havaalanı Terminal İşletmeciliği, Temel Uçak Bilgisi, Sivil Havacılığa Giriş, Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri, Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı, Meteoroloji, Yer Hizmetleri ve Ramp gibi derler yer almaktadır.

Misyon :

Havayolu taşımacılığı konusunda devletin ve özel sektörün gücünü arttıracak, sürekli sorgulayan, havacılıkla ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip fakat gelişmelere de açık olan kalifiye eleman yetiştirmektir.

 

Vizyon :

Havacılıkta her şeyin teoriden oluşmadığı düşüncesiyle, teoriyi uygulamayla birleştiren dersler ve eğitimler düzenlemeyi kendisine ilke edinmiş, havacılık programları içerisinde örnek gösterilecek okul ve öğrenciler yetiştiren bir program olmaktır.

 

Programın Amacı:

Özellikle 2003 yılındaki iç hatların serbestleşmesi sonrası gelişme gösteren Türk Sivil Havacılığında; uçak sayısında, hizmet verilen yolcu sayısında Avrupa ve Dünya ortalamalarının üzerinde bir gelişme yakalanmıştır. Bu gelişmelerde devletin havayolu taşımacılığına yaptığı yatırımların da etkisi çok büyüktür. Açılan havalimanları, yapılan hava ulaştırma anlaşmaları ve havayolu şirketlerine verilen destekler bunlardan sadece birkaçıdır. Tüm bu gelişmeler ışığında 2003 yılında 65 bin olan havacılık endüstrisindeki istihdam sayısı, bugün 200 binin üzerine çıkmıştır. Sektörün cirosu 2.2 milyar dolardan, 23.4 milyar dolarlara ulaşmıştır. Yakın gelecek “3. Havalimanı”nın tam olarak hizmete girmesiyle bu rakamların daha da büyüyeceği öngörülmektedir. Havacılıktaki gelişmeler bu şekilde yaşanırken, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Önlisans Programıyla hedeflenen amaç: havacılığın farklı branşlarında çalışacak olan kalifiye personeli karşılamak, bunun içinde öğrencilere temel havacılık bilgisini vererek, sektöre diğer adaylardan birkaç adım önde çıkmasını sağlayarak fark yaratmaktır.

 

Program Kabul Koşulları:

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Program Yeterlilikleri:

 • Hava taşımacılığı operasyonlarının ve buna ait tüm süreçlerin içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 • Hava taşımacılığı ve havacılık işletmeciliği ile ilgili temel konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
 • Hava taşımacılığına ilişkin bilgi ve koordinasyon süreçlerini anlamak ve aktarabilmek.
 • Hava taşımacılığı sistemini, bir sistem bileşenini ya da sürecini analiz etmek ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlamak; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulamak.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak; bunun için gerekli olan modern ve teknik araçları seçmek ve kullanmak
 • Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanmak; bunun için ilgili temel problemleri saptamak, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak
 • Hava taşımacılığındaki örgütler/kurumlar için amaç ve hedef belirlemek.
 • Hava taşımacılığı alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmek; bunun için bilgiye erişmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 • Takım çalışmalarını planlamak, yönlendirmek, bu takımlarda etkin olarak çalışmak.
 • Alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirmek.
 • Hava taşımacılığı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini hava taşımacılığı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak.
 • Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahip olmak
 • Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 • Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili kurumların istediği düzeyde kullanabilmek.
 • Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmak.
 • Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.

 

Mezuniyet Koşulları :

Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Dikey Geçiş Koşulları:

Sivil Hava Ulaştırma Programı’nı  başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aşağıdaki lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda  dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

Havacılık Yönetimi

İşletme

İşletme Yönetimi

Lojistik

Lojistik Yönetimi

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Ulaştırma ve Lojistik

Ulaştırma ve LojistikYönetimi

Uluslararası Lojistik

Turizm İşletmeciliği

Mezun Olanların Çalışma Alanları: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’ndan dört dönemden oluşan eğitim eğitimlerinin sonucunda mezun olan kişiler başta özel sektör ve kamu bünyesinde çalışabilmektedirler. Kamu bünyesinde kurumların gerekli şartlarını sağlayan öğrenciler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinde istihdam olabilirlerken, özel sektördeki iş olanakları kamuya göre çok daha fazladır. havayolu işletmelerinin farklı departmanları olmak üzere, yer hizmeti, temsil, güvenlik, terminal, ikram vb. havacılıkla ilgili birçok işletmede iş bulabilmektedirler.

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)