Pazarlama Ön Lisans Programı

a

Kısaca Pazarlama Mesleği…

Toplumumuzda yaygınlıkla “Satış” olarak bilinen Pazarlama, aslında üretim öncesinden başlayıp satışı ve satış sonrası çalışmaları da içine alan geniş kapsamlı bir işletme faaliyetidir.

Geçmişte, işletmeler pazarlamaya önem vermemiş daha çok üretimle ilgilenmiştir. Klasik üretici mantığına göre çok satış yapmanın yolu fazla üretim ve yüksek kaliteden geçer. Ancak, günümüzde bir işletme kaliteli ürünler üretse bile iyi bir pazarlama ağı bulunmuyorsa satış oranı düşük kalır.

Günümüzde sanayi sektörlerindeki gelişmeler rekabet ortamını canlandırmıştır. Firmalarımız sadece yurt içinde değil uluslararası pazarlarda da satış yapmaya başlamıştır. Ayrıca, tüm sektörlerde ürün yelpazesinin genişlemesi, yeni ürünleri bilimsel yöntemlerle pazarlamayı zorunlu hâle getirmiştir. Bu olumlu gelişmeler pazarlamanın önemini daha belirgin hale getirmiş, bu alandaki mesleklerin saygınlığını da arttırmıştır.

Bugün sadece büyük kuruluşların değil atölye tipi üretim yapan küçük veya orta büyüklükteki işletmeler bile modern tekniklerle çalışan profesyonel pazarlama ekipleri vardır. Pazarlama birimlerinde, her biri kendi alanında uzman meslek elemanları görev yapar. Sektörel deneyim ve kişisel yeteneklere bağlı olarak bu birimlerdeki meslekî pozisyonlar ve unvanlar değişir.

Pazarlama faaliyetleri tüm mal, hizmet ve hatta fikirler için her yerde, her zaman yürütülebilir. Dolayısıyla pazarlama alanı aklımıza gelebilecek her sektörle ilişkilidir. Sağlık gereçleri, ilaç, gıda ürünleri, dayanıklı tüketim malları, temizlik, tekstil, otomotiv, makine teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde pazarlama faaliyetleri yoğun biçimde yürütülür. Hatta bazı üretici firmalar, ürünlerinin pazarlamasını bu konuda uzmanlaşmış ayrı işletmelere devreder. Bu da bu alanın ne kadar geliştiğinin bir kanıtıdır. Üstelik pazarlama, sadece imalât yapan işletmelerle değil; bankalar, sigorta acenteleri, seyahat işletmeleri vb. hizmet üreten sektörlerle de ilgilidir.

Pazarlama faaliyetleri sırasında birçok alandan yardım alınır. Reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetleri, pazarlamayla iç içe yürütülür. Aynı zamanda ülkedeki ekonomik gelişmeler, yasal düzenlemeler, toplumun yapısı, insan psikolojisinin incelikleri gibi konular da pazarlama alanının içinde önemli bir yer tutar.

Pazarlama faaliyetleri, üretim yapılmadan önce başlar. Üretim yapılırken ve satıştan sonra da devam eder. Bütün işletmelerin ana hedefi genellikle kâr sağlama olduğuna göre pazarlama faaliyetinin profesyonel biçimde yürütülmesi gerekir. Bu da ancak eğitimli ve nitelikli pazarlama elemanlarıyla gerçekleşebilir. Pazarlamada en önemli unsurlardan biri ikna yeteneğidir. Ağır rekabet koşullarında ürünler hızla artarken bir yandan da sektörlerdeki eş değer ürünler fazlalaşır. Dolayısıyla müşterinin iki üründen birisini tercih etmesi için ikna olmaktan başka dayanağı olmayabilir. Bu noktada pazarlama elemanının iletişim yeteneği ve meslekî yeterlikleri devreye girer.

Günümüzde en popüler alanlardan biri olan pazarlamanın, gelecekte de bu geçerliği sürdüreceği açıktır. Ticarî hayatta herkesin kabul ettiği gerçek, işletmelerin ancak pazarlama ağını iyi kurduğu sürece ayakta kalabileceği yönündedir. Bu da tüm sektörlerde pazarlama elemanı istihdamının artacağının göstergesidir.

Pazarlama mesleğini tercih edecek adayların; ekonomi, sosyoloji, psikoloji, ticaret hukuku, muhasebe vb. gibi sosyal bilimler konularına ilgili olması beklenir. Ayrıca iş ve ticaret hayatında başarılı olabilmek için insanlarla işbirliği yapabilmek, diyalog kurma konusunda istekli ve becerili olmak, dinamik bir hayat tarzını benimsemiş olmak bu meslekte başarıya ulaşmak için gerekli koşullardır.

Yüksekokulumuz Pazarlama Programı…

Yüksekokulumuz Pazarlama Ön Lisans Programı 2004 yılından beri tüm sektörlerin güncel ihtiyaçları doğrultusunda; ürünlerin sınıflandırılması, standartlaştırılması, pazar araştırmalarının yapılması, satın alınması, tanıtımı (tutundurulması), satışı, dağıtımı, nakliyesi, depolanması, vb. gibi konularda ihtiyaç duyulan satış elemanlarını yetiştirmektedir.

Programın misyonu; toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, ihtiyaçlara uygun niteliklere sahip, araştırmacı ruhlu, bilgili, becerili, ulusal ve uluslararası seviyede kalifiye elemanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz ise; sektörlerdeki gelişmeleri, uygulamaları, yenilikleri takip edebilen, kendini geliştirebilen, girişimci ve analitik düşünme yeteneğine sahip kalifiye işgücü yaratmaktır.

Öğrencilerimizin yerleştirme işlemi her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. YÖK’ün belirlediği kontenjana göre iki yıllık ön lisans eğitimi almak üzere her yıl normal ve ikinci öğretim 1. sınıfları için 60’ar kişilik kontenjan tahsis edilmektedir. Tüm yüksekokul programlarında olduğu gibi Pazarlama Programı sınıfları için de normal öğretim dersleri hafta içi 0830–1720 arasında ve ikinci öğretim dersleri ise 1530–2250 arasında gerçekleştirilmektedir.

Program kapsamında Matematik, Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Bilgisayar Teknolojileri, Yabancı Dil vs. gibi temel derslerin yanında; Satış Teknikleri ve Yönetimi, Tüketici Davranışları, Marka Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Perakende Yönetimi, Hizmet Pazarlaması, Uluslararası Pazarlama, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, E-Ticaret, Pazarlama Araştırmaları, Reklamcılık, Girişimcilik, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. gibi zorunlu veya seçmeli meslek dersleri verilmektedir. Ders içerikleri; sektör temsilcileri, mezun öğrenciler ve öğretim elemanlarımızdan oluşan bir Danışma Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ihtiyaçlara göre güncellenmektedir. Teorik dersler dışında uygulamalı derslerle de desteklenen eğitim sistemi, öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında iş hayatına uyum süreçlerinin hızlandırılması sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz, yüksekokula davet edilen çeşitli sektörlerden profesyonel pazarlama uzmanlarının verdiği söyleşi, konferans ve seminerlerin yardımıyla teorik bilgilerin pratikteki yansımalarını görebilmekte ve bu kişilerin tecrübelerinden de faydalanarak daha donanımlı birer birey olarak yetiştirilmektedirler. Yüksekokulumuzun okul-sektör işbirliği uygulamaları sayesinde gerekli vasıfları taşıyan öğrencilerimize, özellikle Antalya’da faaliyet gösteren muhtelif firmaların talepleri doğrultusunda yarı veya tam zamanlı iş imkânları sağlanabilmekte, böylece hem personel arayan işletmelerin ihtiyaçları karşılanırken hem de dileyen öğrencilerimizin iş tecrübeleri edinmelerinin yanında ekonomik açıdan da kendilerine yetebilir bireyler olmaları mümkündür.

Pazarlama Programı Mezunları…

Pazarlama Programı’ndan mezun olan öğrencilere “Pazarlama Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar tüm özel veya kamu kurum, kuruluş ve işletmelerinde; satış elemanı, pazarlama programcısı, pazarlama araştırmacısı, dış ticaret elemanı vb. olarak çalışabilirler.

Kuruluşundan günümüze kadar programımızdan mezun olan 400 civarında öğrencimizin önemli bir kısmı gerek girişimci gerekse personel olarak halen kamu ve özel sektör işletmelerindeki çeşitli pozisyonlarda nitelikleri ölçüsünde istihdam edilmektedirler.

Mezunlarımız doğrudan iş hayatına girebilmelerinin yanında, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İktisat-İşletme Fakültesi’ne sınavsız olarak doğrudan kayıt yoluyla 3. sınıftan başlayabilir ve aşağıdaki programlarda eğitim görerek 4 yıllık lisans (fakülte) diploması da alabilirler (Kaynak: http://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/nasil-ogrenci-olabilirim/dikey-gecis, erişim tarihi:28/07/2015):

 • İktisat
 • Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri
 • Kamu yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası ilişkiler
 • İşletme
 • Konaklama işletmeciliği

Mezun öğrencilerimiz ayrıca ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de ülke çapında birçok üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına bağlı aşağıda bi,r listesi sunulan 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilirler (Kaynak: ÖSYM 2015-DGS Kılavuzu, “Tablo 2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”, erişim tarihi: 28/07/2015):

 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İletişim
 • İletişim Bilimleri
 • İşletme
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-Ekonomi
 • Lojistik Yönetimi
 • Pazarlama
 • Reklam Tasarımı ve İletişimi
 • Reklamcılık
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Uluslararası İşletme
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
 • Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Yukarıda belirtilen bu alanlarda Lisans diplomasını alan mezunlarımız, gerekli sınavlara girerek lisansüstü eğitim (Yüksek Lisans ve Doktora) yapma imkânına da sahip olabilmektedirler.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0 242 346 30 30
Tel: 0 242 345 95 28 - fax