Öğrenci Dilekçe Örnekleri

Öğrencilerimizin öğrenim süresi içerisinde ihtiyaç duyabilecekleri dilekçe örnekleri aşağıda yer almaktadır.

* Mevcut dilekçeleri bilgisayarınıza indirip doldurduktan sonra evrak kayıt birimine verebilirsiniz. Evrakları teslim ettikten sonra verilen evrak numarasının saklaması ilerleyen zamanlarda evrak takibi için önem arzetmektedir.

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ
————————

NOT GİRİŞİ DİLEKÇESİ

KAYIT SİLME DİLEKÇESİ

TEK DERS SINAVINA GİRMEK İÇİN BAŞVURU FORMU

HARÇSIZ PASAPORT DİLEKÇESİ

YAZ OKULU İÇİN SEÇİLEN DERSLER

KAYBOLAN / KIRILAN / BOZULAN KİMLİK KARTI DİLEKÇESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU DİLEKÇESİ

SEÇMELİ DERS DEĞİŞİKLİĞİ FORMU

YAZ OKULU BAŞVURU FORMU

GECİKMELİ DERS KAYDI (EKLE-SİL) FORMU

GECİKMELİ KATKI PAYI BAŞVURU FORMU

DERS MUAFİYET (EŞDEĞER DERS) FORMU

KATKI PAYI (HARÇ) İADE FORMU

ÖGRENİME ARA İZNİ TALEP FORMU

MAZERET SINAVI BAŞVURU FORMU

SINAV SONUCUNA İTİRAZ (MADDİ HATA) FORMU

SEÇMELİ DERSLER MUAFİYET TALEP DİLEKÇESİ

► YATAY GEÇİŞ İLİŞİK KESME DİLEKÇESİ

► SALON TAHSİS FORMU

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki No: 43 - 07030 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)