Medya ve İletişim Programı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

Medya ve İletişim Programı

 

Genel Tanıtım:

Medya ve İletişim Programı, önlisans düzeyinde örgün öğretim veren bir programdır.

 

Program mezunları, radyo, televizyon, gazete, medya, prodüksiyon merkezlerinde ve kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde istihdam edilmektedir. Gazetelerde, televizyon haberciliği ve programcılığı alanlarında, internet yayıncılığında, radyo yapımcılığında, TV yayıncılığının teknik birimlerinde, reklam sektöründe, kurumsal iletişim uzmanlığı ve sosyal medya tasarımcılığı gerektiren iş kollarında çalışabilecek donanıma kavuşurlar. Medya ve İletişim programcılığı mezunları, İletişim Fakültesi mezunları gibi yayın-yapım konusunda uzman olacaklardır. Mezunlar aynı zamanda kendiişlerini kurabilecek yeterliliklere ve donanımı sahip olacaklardır.

 

Misyon:

Yaşadığımız çağın gereği olarak medya ve iletişim sektörünün her gün gelişen ve yenilenen dinamik yapısına uyum sağlayacak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde medya ve iletişim sektöründe çalışabilecek kalifiye elemanlar yetiştirmek öncelikli hedeftir. Bunun yanı sıra öğrencilere, kendini sürekli geliştirme, yaşam boyu öğrenimi ve gelişimi kendisine ilke edinme, medya ve iletişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli elektronik ve dijital araç ve gereçleri üst seviyede kullanabilme anlayışını yerleştirmektir.

 

Vizyon:

Medya ve İletişim Programı, gelişim ve yenileşmeye açık, ulusal değerleri özümsemiş ve evrensel değerlere ulaşmış, analitik düşünebilen, olaylara ve sorunlara bütüncül bakış açısı sergileyip çözüm önerileri ortaya koyabilen, mesleki bilgi ve becerilerini çağın gereklerine uyumlulaştıran bireyler yetiştiren bir program olmaktır.

 

Programın Amacı:

Program, radyo ve televizyon kurumlarına, gazetelere ve haber ajanslarına, internet medyasına, kurumların/kuruluşların ilgili birimlerine nitelikli işgücü yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Medya ve İletişim, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının iletişim sektöründe hizmet ürettiği bir alandır. Bu alanda radyo, televizyon, sinema ve prodüksiyon şirketleri, reklam ajansları, haber ajansları, internet medyası vb. bulunmaktadır. Görsel ve işitsel iletişim araçlarının hayatımızda yerini hızla alması, sektörde teknik eğitim almış nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı artırmıştır.

 

Medya ve İletişim Programı, gazetecilik, Radyo-TV haberciliği, Radyo-TV programcılığı, internet yayıncılığı, kurumsal iletişim gibi alanlarda öğrencilere gerekli teknik ve teorik formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece Medya ve İletişim alanında çalışabilecek donanımlı, üretebilen, problem çözebilen, alanına hâkim bireylerin sektöre kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Kısaca özetlemek gerekirse medya ve iletişim sektörünün ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek olan teknik donanıma haiz, sektörün her kademesinde kendisine güven duyan, takım çalışmasına yatkın, sorumluluk alabilen ve meslek ahlakına uyan elemanlar yetiştirmektir.

 

Programdan Mezun Olacakların İstihdam Durumu:

Programın amacı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanlar yetiştirmek olduğu için bu programdan mezun olan kişi, şirket veya kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi beceri ve uygulama yeterliliklerine sahip olacaktır.

 

Program mezunları, radyo, televizyon, gazete, medya, prodüksiyon merkezlerinde ve kurum ve kuruluşların ilgili birimlerinde istihdam edilmektedir.

 

Potansiyel iş alanları arasında gazetecilik, televizyon haberciliği ve programcılığı, internet yayıncılığı, radyo yapımcılığı ve yayıncılığı, reklam yapımcılığı, kurumsal iletişim uzmanlığı ve sosyal medya tasarımcılığı sayılabilir.

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar:

Öğrencilerin programdan mezun olabilmeleri için, Akdeniz Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Mezuniyet Koşulları:

Dört yarıyıl, öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Programdan Mezun Olanların Alacağı Unvan:

Bu programdan mezun olan öğrenciler “İletişim Teknikeri”, “Radyo-Televizyon Teknikeri”, ‘’Kamera Teknikeri’’ ‘’Program Yapım Teknikeri’’ olarak unvan alacaklardır.

 

Dikey Geçiş Koşulları:

Program mezunlar aynı zamanda ÖSYM tarafından açılan DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’de başarılı oldukları takdirde Basın ve Yayın, Film Tasarım, Fotoğraf ve Video, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo-Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya  lisans bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.

 

 

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)