“MAZERET SINAVI” ve “SINAV İTİRAZI” Hk.

Covid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 Bahar döneminde çevrimiçi gerçekleştirilen eğitim ve sınav hizmetlerimizin yanı sıra öğrencilerimiz, “MAZERET SINAVI” ve “SINAV İTİRAZI” başvuru işlemlerini de çevrimiçi olarak yapabileceklerdir.

Sınav notuna itiraz başvurusu;
http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/notitiraz.aspx adresindeki sayfada Öğrenci No ve OBS şifresi girilerek gerçekleştirilebilecektir.

Sınav itiraz başvuru işlemleri ilgili birim sekreterinin mail adresine gönderilecek olup sadece içerisinde bulunmuş olduğumuz olağanüstü hal durumu çerçevesinde geçerli olmak kaydıyla itiraz komisyonu olarak; dersi yürüten öğretim elemanı ve ilgili bölüm başkanı olacaktır.

Sınav itirazı ilgili bölüm başkanı ve öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra not değişikliği söz konusu olacak ise ykk ile sınav not değiştirme işlemi ilgili birim öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilecektir. Not değişikliği olsa da olmasa da öğrenciye konuyla ilgili bilgilendirme maili birimler tarafından gönderilecektir. Sorumluluk birimlere aittir

Mazeret sınavı başvurusu;
http://sinavislem.akdeniz.edu.tr/mazeretsinavi.aspx adresindeki sayfadan, Öğrenci numarası ve OBS şifresi girilerek gerçekleştirilecektir. Bu sayfada öğrencilerden mazeretini gösteren birde kanıtlayıcı evrak istenecektir.

Her iki başvuruda da kontrol amaçlı bir bilgilendirme e-postası öğrencilere gönderilecektir. Başvurular birim sekreterleri maillerine gönderilecektir. Birimlerce incelendikten sonra sonuç hakkında yine birimlerce öğrenciler bilgilendirilecektir.

Mazeret sınav başvurusu ve sınav itiraz başvurusu da ilgili birim sekreteri mail adresine gönderilecek olup koordinasyon ve takip işlemi ilgili birimlerce yapılacaktır

Mazeret sınavı son başvuru tarihi 24 Mayıs 2020, Ara Sınav notuna itirazın son günü 08 Haziran 2020‘dir.

0

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki No: 43 - 07030 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)