İşletme Yönetimi Programı

708

Bu programın temel amacı; işletmelerimizin belirli pazarlarda yer alabilmesi için ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş “Nitelikli İnsan Gücü”nü yetiştirmektir. Ayrıca, işletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında öğrencileri bilgili kılmak bölümün amaçları arasındadır.  İş yaşamının ihtiyaç duyduğu kaynakların nasıl sağlandığı, planlamasının nasıl sağlandığı ve denetiminin nasıl gerçekleştirildiği konusunda öğrenciler bilgilendirilir. Bu programda; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen konuları içeren dersler, uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir. Genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi İşlem ve Teknolojisi, İletişim Teknikleri, Pazarlama, Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Yabancı Dil derslerini teorik ve uygulamalı olarak alırlar. Ayrıca II. yarıyıl sonunda 60 iş gününü kapsayan zorunlu  Stajı sektörde yapılmaktadır.  Mezunlar, İşletmelerin satış, satınalma, personel ve muhasebe bölümlerinde çalışabilmektedirler. Staj yapmak koşulu ile serbest muhasebeci olabilmektedirler.

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 Muratpaşa / ANTALYA
Tel: 0 242 346 30 30
Tel: 0 242 345 95 28 - fax