İşletme Yönetimi Programı

708

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MYO

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 

Program Profili

Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceri ile donatılmış insan gücü ihtiyacını karşılayacak mezunlar yetiştirmektir. Bölüm mezunları önlisans diploması ve Meslek Elemanı unvanını almaya hak kazanırlar. İşletme Yönetimi programında; ekonomik ve sosyal yaşamı doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkileyen genel işletmecilik konularına ek olarak; Muhasebe, Hukuk, Bilgi-İletişim Teknolojileri, İletişim Teknikleri, Pazarlama ve Satış Teknikleri, Mali Planlama ve Kontrol, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yabancı Dil Dersleri uygulamalı ve teorik olarak verilmektedir.

Programın Amacı

İşletme yönetimi programının temel amacı; kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duydukları, becerili, bilgili ve eğitilmiş ara eleman yetiştirmektir. İşletmenin iç düzeni ve çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör hakkında bilgili kılınan mezunlar; işletmecilik alanındaki temel ilkelerin, yönetim kademelerinin sorumluluklarının, piyasanın özelliklerinin farkındadırlar. Bu programda işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde olan, ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları bilen, kendi adına işletme kurup çalıştırabilme becerisine sahip, mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, etkili iletişim kurabilen mezunlar yetiştirilmektedir.

Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitimi sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı aracılığı ile kabul edilmektedir. Üniversiteye kesin kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) belirlediği tarihler arasında ve kayıt için belirtilen belgelerle yapılır. Bu tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybeder.

Önceki Öğrenmelerinin Tanınması

Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim görmüş oldukları yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını, transkript ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftasında teslim ederek talep edebilirler.

 

Mezuniyet Koşulları

Programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Kişisel gelişim derslerinden başarısızlık mezuniyete engel değildir. Başarılı durumda not döküm belgesinde yer alır. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;

  1. a) Programda 120 AKTS(her yarıyıl için 30 AKTS) kredisini almak,
  2. b) Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,
  3. c) Alınan bütün dersleri başarmak zorundadır ( en az 2.00 GANO).

İstihdam Olanakları

Program mezunları, iş dünyasında özel sektör veya kamu kesimi de dâhil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık, sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkânı bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finansman

Bankacılık ve Sigortacılık

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Girişimcilik

İşletme

İşletme Bilgi Yönetimi

İşletme Enformatiği

İşletme-Ekonomi

Lojistik Yönetimi

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Muhasebe ve Finansal Yönetim

Muhasebe ve Denetim

Sağlık Yönetimi

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme

Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi

Sigortacılık

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası İşletme

Uluslararası İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Uluslararası

Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama

Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)