İdari Personel
GÖREVİ PERSONEL ADI SOYADI DAHİLİ NO E-POSTA
Yüksekokul Müdürü Doç.Dr. Doğan NARİNÇ dnarinc@akdeniz.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hasan ŞAHİN 4502 hasansahin@akdeniz.edu.tr
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yasin ERYILMAZ 4503 yasineryilmaz@akdeniz.edu.tr
Yüksekokul Sekreteri Adil HEPTAŞ 4545 adilheptas@akdeniz.edu.tr
Müdürlük Özel Kalem Müzeyyen AYDIN 4501 maydin@akdeniz.edu.tr
Teknisyen (Elektrik-Elektronik) Mahmut Hakan GÖK 4599 hakangok@akdeniz.edu.tr
İdari ve Mali İşler Ahmet Can DARICI 4523 candarici@akdeniz.edu.tr
Bilal KÖKEN 4577 bilalkoken@akdeniz.edu.tr
Bölüm & Program / İdari Büro Demet KARABULUT 4516 dkarabulut@akdeniz.edu.tr
Öğrenci İşleri Neriman UYSAL 4508 nuysal@akdeniz.edu.tr
Zahide YAZGAN 4508 zyazgan@akdeniz.edu.tr
Hülya GEÇİM 4507 hulyagecim@akdeniz.edu.tr
Tuba TUNA 4509 ttutar@akdeniz.edu.tr
Turhan TURAN 4509 turhan.turan@akdeniz.edu.tr
Pembe TAŞKIN 4507 pembe@akdeniz.edu.tr
Ayniyat / Arşiv Hakan KARA 4541 hakankara@akdeniz.edu.tr
Personel İşleri Şerife YILMAZ 4555 serifeyilmaz@akdeniz.edu.tr
Yazı İşleri Cumali BOZDAĞ 4547 cbozdag@akdeniz.edu.tr

Basım İşleri ve

Teknisyen Yardımcıları

Naim Zülfikar EREN 4510 nzeren@akdeniz.edu.tr
Ali Fuat KARADENİZ 4510
Kadem KURU 4510
Kütüphane / Evrak Kayıt Mesude ANATÜRK 4500
Personel Mutfak
Şükriye YILDIRIM 4539

Destek Hizmetleri

Ender ELHAN
Recep TURGUT
Esma ATA
Santral 4500
Yemekhane 4540
Güvenlik Kuzey Kapı 4549
Güney Kapı 4540
Akdeniz Üniversitesi Telefon Rehberi İçin Tıklayınız…

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

A.Ü. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)