Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

707

  Bu programın temel amacı; ilgili alanların ihtiyaçlarına uygun; bilgi, beceri ve tutum gösteren nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir. Bu genel amaç çerçevesinde;

–      Kurum ve kuruluşların hedef kitleleri ile etkin iletişim kanallarını belirleme konusunda bilgili,

–      Kitle iletişim araçları hakkında bilgili ve becerili,

–      Kurum ve kuruluşların imajının oluşturulması ve güçlendirilmesi konusunda yetenekli,

–       Kurum içi ve kurum dışı iletişim problemlerini çözmede becerili,

–      Halkla ilişkiler ve reklamcılık alanındaki yeni teknolojileri kullanabilen üstün nitelikli ara elemanlar yetiştirmektir.

  Programda; Halkla İlişkilere Giriş, Reklamcılığa Giriş, Bireylerarası İletişim, İletişim Hukuku,  Fotoğrafçılık,  Metin Yazarlığı, Reklamcılıkta WEB Tasarımı, Kurumsal Halkla İlişkiler, Medya Planlaması, Siyasal İletişim ve Müşteri İlişkileri Yönetimi gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler II. ya da IV. Yarıyıl sonunda süresi 30 işgününden (240 saat) az, 60 işgününden (480 saat) çok olmamak üzere staj yapma olanağına sahiptirler.

  Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarının halkla ilişkiler birimlerinde ara kademe meslek elemanı, müşteri ilişkileri uzmanı, ürün ya da hizmet sorumlusu olarak istihdam edilebilirler. Bu istihdam alanlarının yanı sıra, turizm işletmelerinde, reklam-halkla ilişkiler ajanslarında ve yerel/ulusal medya kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olacaklardır.

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)