Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

erasmus

 ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ’NDE STAJ İMKANI

 

ERASMUS NEDİR?

ERASMUS AB Komisyonu tarafından desteklenen ve organize dilen bir öğrenci ve öğretim elemanı değişim programıdır. Bu program kapsamında üye ve aday ülkelerde okuyan öğrenciler yine AB üyesi veya AB üyeliğine aday ülkelerde Öğrenim (bir yarıyılı başka bir okluda okuma) ve Staj imkânı bulmaktadır.

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından her yıl bahar dönemi başında yapılan yabancı dil sınavı sonucunda, gerekli başarıya ulaşan adaylar maddi destek alarak (bir tür burslu) veya maddi destek almadan (kendi maddi imkanları ile) ERASMUS faaliyetlerinden yararlanabilmektedir.

ERASMUSLA AVRUPADA ÖĞRENİM İMKÂNINDAN SBMYO ÖĞRENCİLERİ YARARLANABİLİRLER Mİ?

AB üyesi herhangi bir ülkedeki okul(lar) ile henüz ikili anlaşmamız olmadığından "Öğrenim" (bir yarıyılı veya bir akademik yılı bir Avrupa üniversitesinde okuma) başvurusu şimdilik yapılamamaktadır.

Bu nedenden dolayı OKULUMUZ ÖĞRENCİLERİ SADECE "STAJ" KAPSAMINDA BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER.

ERASMUSLA AVRUPADA STAJ NASIL OLMAKTADIR?

Öncelikle başvuru şartlarını yerine getiren öğrencilerimizin Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından organize edilen ve yine Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yazılı yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.

Bu sınavda başarılı olan öğrenciler "Staj Yapacakları Firma, Kurum veya Kuruluş"u KENDİLERİ BULACAKLARDIR, üniversitemizin bu konuda bir taahhüdü yoktur. Ancak bu konuda öğretim elemanlarımızdan tavsiye veya referans alabilirler.

Staj yeri bulmada faydalanabilecek yerler şunlar olabilir:

üzerindeki kuruluşlarSanayi ve Ticaret Odaları;

Staj yapılabilecek ülkeler 27 AB üyesi ülke ile Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı (EFTA) üyesi Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn olabilir. ERASMUS konusunda en kolay işbirliği yapılan ülkeler arasında Almanya, İtalya, İspanya, Yunanistan, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve bazı Balkan Ülkeleri sayılabilir.

Staj yapılacak firma, kurum veya kuruluşun "Kurumsal" olmasına dikkat edilmeli, araştırmalar bu tip organizasyonlar üzerinde yoğunlaştırılmalıdır. Öğrencilerimiz Danışmanları ve program koordinatörleri tarafından onaylanan ve  her "Firma, Kurum veya Kuruluş"ta staj yapabilirler. Ancak AB Komisyonu’na bağlı resmi kurumlarda staj yapılamaz.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EASMUS sınavına başvurabilmek için Şubat 2013 itibariyle yani güz dönemi finalleri sonunda bahar yarıyılına girerken (Şubat 2013) not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.20 olması gerekmektedir.

Bu not ERASMUS Ofisi tarafından 100'lük siteme çevrilecektir ve sınav sonucunda yapılacak sıralamadaki genel başarıya etkisi staj için % 55’dir.

Bunun yanı sıra 2012–2013 Güz yarıyılı finalleri sonu itibariyle alttan ders bulunmaması gerekir (2010 ve önceki yıllarda girişli öğrenciler hariç).

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAKTIR?

Yapılacak Yabancı Dil sınavından da 100 üzerinden en az 50 alınması gerekmektedir. Bu notun da genel başarıya etkisi % 45 olacaktır. 50 puanı geçen öğrenciler, sınavdan sonra GANO’larından gelen % 55’lik puanın da eklenmesi ile tüm üniversite genelinde sıralamaya sokulurlar. Bu sıralamada birimlere tahsis edilen kontenjanlar kadar öğrenci asil olarak gitmeye hak kazanır.

Örneğin üniversite genelinde bu sınava tüm birimlerden (Enstitüler, Fakülteleri Yüksekokullar ve MYO’larından karma olarak) 300 kişi girmiş ve bunlardan 170 kişi dil sınavı sonunda 50 puan barajını geçmiş olsun. Bu kişiler öğrenci oldukları birimlere göre en yüksekten en düşük puana göre sıralanırlar.

Ulusal Ajans’ın da toplam 100 kişilik hibe yollamış olduğunu varsayalım. Bu 100 kişilik hibe tüm birimlere Rektörlük ERASMUS Ofisi tarafından sınavda başarı gösterenlerin yoğunluğuna göre belirli kontenjanlar kadar dağıtılmaktadır. Örneğin İİBF İktisat bölümüne 3, İşletme bölümüne 2, Ziraat Fakültesi …… bölümüne 4, Tıp Fakültesine 7, Fen bilimleri enstitüsü …… anabilim dalına 3, Sosyal Bilimler Enstitüsü …… anabilim dalına 2, TBMYO’na 1, SBMYO’ya 2 (tüm okul olarak),  vs. gibi. Dolayısıyla sınavda başarı gösteren ilk 100 kişi asil olarak gitmeye hak kazanırken kalan 70 kişi yedek listede yer alır.

SBMYO’na; tüm okul olarak bölüm/program ayırımı yapılmaksızın kontenjan verilmektedir. Nitekim SBMYO’dan 2009 yılında başvuran 15 öğrenciden sadece 1 tanesi 50 barajını geçebilmiş ve gitmeye hak kazanmıştır. Ondan önceki yıl ise sınava giren 20 öğrenciden 5 tanesi barajı geçebilmiş fakat 3 tanesi mezun oldukları için yararlanamamış, diğer 2 tanesinden 1’i gitmekten vazgeçmiş dolayısıyla sadece 1 kişi stajını gerçekleştirmiştir. Görüldüğü üzere okulumuza tahsis edilen kontenjan şu anda yeterlidir. Eğer öğrencilerimiz yüksek puanlar alır ve üniversite sıralamasında yukarılara tırmanabilirlerse kontenjanımız arttırılabilecektir.

Maddi destek almadan, kendi imkânları ile staj yapmak isteyen öğrenciler için yukarıdaki durum geçerli değildir. Sınavda başarı gösterenler eğer dilerlerse hemen takip eden yaz aylarında kendi buldukları staj yerlerinde bu uygulamayı gerçekleştirebilirler.

STAJ NE ZAMAN YAPILIR?

Bu yıl 8 Mart 2013’de Yapılacak sınavda başarılı olan öğrenciler ERASMUS stajlarını 1 Haziran 2013–30 Eylül 2014 tarihleri arasında en az 2 ay (o yılki bütçeye göre biraz daha uzatılabilir) olarak gerçekleştirmeye hak kazanmaktadırlar.

Ancak hibelerin Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsisi ve rektörlük tarafından birimlere dağıtılması ile gidecek asil öğrencilerin belirlenmesi süreci ile bu süreç sonunda yapılacak oryantasyon eğitimleri genellikle 2013 Eylül-Ekim aylarında yapılmaktadır.

Yani Mart 2013’de yapılacak sınava giren bir 1. sınıf öğrencisi başarılı olsa dahi 2014 Haziran ayından önce gitmesi mümkün görünmemektedir (ya da kaydını dondurup gidebilir ki bu da aynı anda hem yurt dışında staj yaparak hem de burada alması gereken dersleri alamayacağından mezuniyetinin 1 veya 2 yarıyıl uzamasına neden olur).

Sonuç olarak sınava bu yıl giren 1. sınıf öğrencilerinin staja gidebilmeleri, en erken 2014 Haziran ayında mümkün olabilir.

ERASMUS'tan faydalanılabilmek için "Okula Kayıtlı Öğrenci" olunması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl (2012–2013 Akademik Yılı) Haziran ayında mezun olma ihtimali yüksek olan öğrenciler, yani çoğunlukla 2. sınıf ve uzatmalı öğrenciler, Haziran 2014’de "muhtemelen” mezun olmuş olacaklarından, başvurup sınavda başarılı olsalar bile “öğrenciliklerinin sona ermesi" nedeni ile bu staj imkânından yararlanamayabilirler. Yararlanmak isterlerse mezuniyetlerini yaklaşık 1 yıla kadar uzatmaları gerekebilir.

İçinde bulunduğumuz akademik yılda 1. sınıfı okumakta olan ve ERASMUS'la Avrupa'da staj görmek isteyen ve yapılacak sınav ve sıralama neticesinde hak kazanan öğrencilerimizin ise bu haktan yararlanabilmeleri için 2014 yılı Haziran ayında mezun OLMAMALARI gerekebilir. Çünkü mezun olunduğunda öğrencilikleri biteceği için haklarını kaybederler.

Bunun için de:

Not ortalamalarını fazla etkilemeyecek 2. sınıfın 1. veya 2. döneminden 2 kredilik bir dersi danışmanları ile ortaklaşa belirleyerek bırakmaları ve 2014 yaz aylarında gerçekleştirecekleri yurtdışı stajlarından dönünce; eylül veya sonraki ocak aylarından birinde tek ders sınavlarına girerek mezun olmaları bir çözüm olabilir.

Ancak burada karar ve sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

SINAVA KİMLER BAŞVURABİLİR?

EASMUS sınavına başvurabilmek için not ortalamasının (GANO) Şubat 2011 itibariyle yani Güz dönemi finalleri sonunda Bahar dönemi kayıtları esnasında en az 2.20 olması gerekir.

Gerekli GANO’ya sahip olsalar bile;

  1. Hazırlık Sınıfı öğrencileri
  2. Alttan dersi olan (devamsızlıktan kalanlar da dahil) öğrenciler (Bu kural ilgili yönetmelik maddesi gereği 2010 ve önceki yıllarda girişli öğrenciler için geçerli değildir, sadece 2011 ve sonrası girişliler için uygulanacaktır).

BAŞVURAMAZLAR.

Tüm diğer Normal ve İkinci öğretim öğrencileri, ERASMUS’a başvurabilirler.

Bu yıl 2. sınıfı okuyan öğrencilerin ise Haziran 2014 tarihine kadar mezun olmamaları gerekeceğinden, ERASMUS programı ile staja gidebilmek için okulu yaklaşık 1 yıl uzatmayı göze almaları gerekir.

BURSLU (MADDİ DESTEK SAĞLANAN) STAJDA MADDİ DESTEK NELERİ KAPSAR?

Verilen maddi destek (burs) miktarları gidilen ülkeye göre değişmektedir. Güncel hibe miktarları Uluslararası İlişkiler Ofisi web sitesinde (http://erasmus.akdeniz.edu.tr/_dinamik/210/591.pdf) ilan edildiği şekli ile şöyle

2013-2014 dönemi için Ülkelere göre staj amaçlı aylık hibe miktarları:

 

 

İki aylık hibe (€)

İlave hafta hibe miktarı (€)

Almanya

680

85

Avusturya

762

95

Belçika

717

90

Bulgaristan

450

56

Çek Cumhuriyeti

603

75

Danimarka

962

120

Estonya

542

68

Finlandiya

856

107

Fransa

832

104

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

600

75

Hollanda

746

93

İngiltere

963

120

İrlanda

782

98

İspanya

701

88

İsveç

850

106

İtalya

763

95

Letonya

533

67

Litvanya

520

65

Lüksemburg

717

90

Macaristan

568

71

Malta

589

74

Polonya

552

69

Portekiz

610

76

Romanya

499

62

Slovak Cumhuriyeti

573

72

Slovenya

642

80

Yunanistan

680

85

                       

Öğrenciler aynı zamanda hibesiz olarak da değişimde bulunabilirler. Erasmus öğrencilerinin tüm haklarından yararlanırlar ancak program hibesinden yararlanamazlar.

Öğrenci, gittiği ülkeye ve süreye göre belirlenen toplam hibe miktarının % 80’ini gitmeden önce banka hesap numarasına yatırılır, kalan % 20’si de öğrenci döndükten sonra verilir.

Gitmeye hak kazanan öğrenciler pasaport için sadece cüzdan bedelini öderler, okulumuzdan verilecek yazı ile Pasaport Harcı’ndan muaf tutulurlar.

Ülkeler, ERASMUS öğrencileri için genellikle vize ücreti de almamaktadır yine de bazı ülkelerin konsolosluklarında bu ücret talep edilebilir, eğer edilirse bu da öğrenci tarafından karşılanmaktadır, ERASMUS ofisi tarafından ayrıca bir vize ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

Ulaşım ve konaklama masrafları da öğrencilerin kendilerine aittir, ERASMUS ofisi bu giderler için de ayrıca bir ödeme yapılmaktadır. Ancak bu konularda staj yapacakları işletmeden yardım alabilirler, işletmeyle ön görüşmeleri yaparken bu konuda yardım alıp alamayacaklarını sormakta da fayda vardır.

SINAV NASIL YAPILIR?

Sınavlar öğrencinin İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden istediği birinde yapılacaktır.

Sınav sistemi ve zorluk düzeyi ile ilgili olarak Yabancı Dil Okutmanları'ndan bilgi alınabilir.

 

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

BAŞVURU TARİHLERİ: 28 Ocak 2013 ile 22 Şubat 2013 (saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında internet üzerinden

BAŞVURU ŞEKLİ: http://erasmus.merlon.com.tr/akdeniz/ adresinden online olarak.

SINAV TARİHİ: 8 Mart 2013

SINAV YERİ ve SAATİ: Sınav yerleri ve saati başvurular bittikten sonra yine panolarda ve web sitemizde (sosyal.akdeniz.edu.tr) duyurulacaktır.

ON-LINE ERASMUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? TIKLAYINIZ (PDF)

BAŞVURU SÜRECİNDE İZLENECEK YOL NASILDIR? TIKLAYINIZ (PDF)

ERASMUS ile ilgili diğer bilgiler http://erasmus.akdeniz.edu.tr/tr  adresinden de temin edilebilir.

Ayrıca Rektörlük Binası 6. katta bulunan Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi Uzmanlarından; Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri 15:30 – 17:30 saatleri arasında yüzyüze görüşerek de bilgi alınabilir.

YÜKSEKOKULUMUZ ERASMUS KOORDİNTÖRLERİ

PROGRAM

UNVAN / AD-SOYAD

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Öğr. Gör. Bülent KINAY

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Öğr. Gör. Dr. Selin AYGEN ZETTER

İşletme Yönetimi

Öğr. Gör. Münil ÖZSOY

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Öğr. Gör. Pınar ÇELİK

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Öğr. Gör. Dr. Zeki AKINCI

Pazarlama

Öğr. Gör. Ali Şevki AKAY

Bankacılık ve Sigortacılık

Yrd. Doç. Dr. Özlem YALAZ SEÇİM

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Öğr. Gör. Dr. Osman Nuri DEMİREL

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr. Gör. Dr. M. Özer ALPAR

SBMYO Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Ali Şevki AKAY

 

Sayfa Özeti: Erasmus

Anahtar Kelimeler:

__________________________________________________________________________________________________

Bu sayfa en iyi 1280x1024 çözünürlükte Mozilla/Firefox ile izlenir.