Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı

Amaçlar

Turizm ve Seyahat Hizmetleri programının amacı; teorik ve pratik eğitim yoluyla seyahat hizmetleri mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programında öğrencilere; alanında orta düzeyde yönetim bilgisine sahip, Yönetim biliminin alt dallarında (İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe, Pazarlama, Ekonomi, İletişim) analitik düşünme yeteneği, turizm ve seyahat işletmeciliği alanında operasyonel düzeyde (Biletleme ve Otomasyonu, Karşılayıcı (İncoming) Acenta ve Otomasyonu)  bilgi, beceri ve uygulama yeteneği, problem çözme becerileri, ekip çalışması konularında yetkinlik ve beceri kazandırmaya yönelik eğitim-öğretim programı uygulanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Şartları

Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekir:

a) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz etmek,

b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri yönlerden engelli olmamak.

Önceki Öğrenimlerin Tanınması

Yüksek Öğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrencilerin farklı üniversiteler de önceden tamamlamış oldukları öğrenimlerinin tanınmasını talep etme hakkına sahiptir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenimlerinin tanınması için, kayıt yılının ilk haftası içinde ilgili birimine kendi transkript ve ders içeriklerini sunmalıdırlar.

Derecenin Seviyesi

Ön Lisans

Kazanılan Derece

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Turizm ve Seyahat Hizmetleri alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Ön Lisans öğrenimini tamamlayan GANO’su  3.00’dan yüksek ve 3.50’den düşük olan öğrenciler, onur öğrencisi ve 3.50 ve üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

Mezuniyet Koşulları

Programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini ilgili yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Kişisel gelişim derslerinden başarısızlık mezuniyete engel değildir. Başarılı durumda not döküm belgesinde yer alır. Bununla birlikte öğrenci mezun olabilmek için;

  1. Programda 120 AKTS(her yarıyıl için 30 AKTS) kredisini almak,
  2. Öğretim programındaki tüm dersleri ve ortak dersleri almak,
  3. Alınan bütün dersleri başarmak zorundadır (en az 2.00 GANO).

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Mezun öğrencilerimiz ayrıca ÖSYM tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile de ülke çapında birçok üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına bağlı aşağıda bir listesi sunulan 4 yıllık Lisans programlarına da geçiş yapabilirler (Kaynak: ÖSYM 2017-DGS Kılavuzu, “Tablo 2. Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”, http://dokuman. osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/ DGS/tablo-2_24052017.pdf Erişim tarihi:2017). Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler: İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, İşletme-Ekonomi, Lojistik, Lojistik Yönetimi, Seyahat İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği

İstihdam Olanakları

Turizm ve Seyahat İşletmeciliği Programı mezunları, turizm ve seyahat işletmelerinde, tur operatörü şirketlerinde acenta yolcu satış (ticketing) işlemlerinde, ayrıca reklamcılık-tanıtım, fuarcılık gibi alanlarda pazarlama planlaması, satış ve pazarlama denetimi, sipariş alma, mağaza içi satış vb. alanlarda istihdam edilmektedir.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 18:01:54
Son güncelleme : 2021-08-19 14:52:47