Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı

Genel Tanıtımı

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programından mezun olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmecileri;

 • Özel sektördeki havacılıkla ilgili özel bir lisans gerektirmeyen tüm işletmelerde doğrudan çalışabilirler.
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmeleri gibi kamu kurumlarında gerekli şartları sağladıkları taktirde çalışabilirler.

Programda; Hava Taşımacılığı, Havacılık Emniyeti, Genel Havacılık, Model Uçak, Havayolu Yönetimi, Hava Hukuku, Havaaracı Bakım Yönetimi, Tehlikeli Maddeler, Havayolu Pazarlaması, Uçuş Planlama ve Aşamaları (Dispeç), Harekat Performans, Hava Kargo Taşımacılığı, Havaalanı Terminal İşletmeciliği, Temel Uçak Bilgisi, Sivil Havacılığa Giriş, Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri, Havaalanı Faaliyetleri ve Donanımı, Meteoroloji, Yer Hizmetleri ve Ramp gibi derler yer almaktadır.

Misyon

Havayolu taşımacılığı konusunda devletin ve özel sektörün gücünü arttıracak, sürekli sorgulayan, havacılıkla ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip fakat gelişmelere de açık olan kalifiye eleman yetiştirmektir.

 Vizyon

Havacılıkta her şeyin teoriden oluşmadığı düşüncesiyle, teoriyi uygulamayla birleştiren dersler ve eğitimler düzenlemeyi kendisine ilke edinmiş, havacılık programları içerisinde örnek gösterilecek okul ve öğrenciler yetiştiren bir program olmaktır.

 Programın Amacı

Özellikle 2003 yılındaki iç hatların serbestleşmesi sonrası gelişme gösteren Türk Sivil Havacılığında; uçak sayısında, hizmet verilen yolcu sayısında Avrupa ve Dünya ortalamalarının üzerinde bir gelişme yakalanmıştır. Bu gelişmelerde devletin havayolu taşımacılığına yaptığı yatırımların da etkisi çok büyüktür. Açılan havalimanları, yapılan hava ulaştırma anlaşmaları ve havayolu şirketlerine verilen destekler bunlardan sadece birkaçıdır. Tüm bu gelişmeler ışığında 2003 yılında 65 bin olan havacılık endüstrisindeki istihdam sayısı, bugün 200 binin üzerine çıkmıştır. Sektörün cirosu 2.2 milyar dolardan, 23.4 milyar dolarlara ulaşmıştır. Yakın gelecek “3. Havalimanı”nın tam olarak hizmete girmesiyle bu rakamların daha da büyüyeceği öngörülmektedir. Havacılıktaki gelişmeler bu şekilde yaşanırken, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programıyla hedeflenen amaç: havacılığın farklı branşlarında çalışacak olan kalifiye personeli karşılamak, bunun içinde öğrencilere temel havacılık bilgisini vererek, sektöre diğer adaylardan birkaç adım önde çıkmasını sağlayarak fark yaratmaktır.

Program Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Program Yeterlilikleri

 • Hava taşımacılığı operasyonlarının ve buna ait tüm süreçlerin içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olmak.
 • Hava taşımacılığı ve havacılık işletmeciliği ile ilgili temel konularda yeterli bilgi birikimine sahip olmak.
 • Hava taşımacılığına ilişkin bilgi ve koordinasyon süreçlerini anlamak ve aktarabilmek.
 • Hava taşımacılığı sistemini, bir sistem bileşenini ya da sürecini analiz etmek ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlamak; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulamak.
 • Karar, uygulama ve davranışlarında hava taşımacılığına ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olmak; bunun için gerekli olan modern ve teknik araçları seçmek ve kullanmak
 • Hava taşımacılığına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanmak; bunun için ilgili temel problemleri saptamak, tanımlamak, formüle etmek ve çözmek; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçmek ve uygulamak
 • Hava taşımacılığındaki örgütler/kurumlar için amaç ve hedef belirlemek.
 • Hava taşımacılığı alanındaki konularda kapsamlı bir çalışmayı bağımsız olarak yürütmek; bunun için bilgiye erişmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.
 • Takım çalışmalarını planlamak, yönlendirmek, bu takımlarda etkin olarak çalışmak.
 • Alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirmek.
 • Hava taşımacılığı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini hava taşımacılığı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşmak.
 • Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahip olmak
 • Hava taşımacılığı ile ilgili alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 • Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili kurumların istediği düzeyde kullanabilmek.
 • Etik değerlerle ilgili sorumluluk bilincine sahip olmak.
 • Hava taşımacılığı sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince ve bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak.


Mezuniyet Koşulları

Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.


Dikey Geçiş Koşulları

Sivil Hava Ulaştırma Programı’nı  başarı ile tamamlayarak mezun olan öğrenciler, aşağıdaki lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda  dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilirler;

 • Havacılık Yönetimi
 • İşletme
 • İşletme Yönetimi
 • Lojistik
 • Lojistik Yönetimi
 • Seyahat İşletmeciliği
 • Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik
 • Turizm İşletmeciliği


Mezun Olanların Çalışma Alanları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı’ndan dört dönemden oluşan eğitim eğitimlerinin sonucunda mezun olan kişiler başta özel sektör ve kamu bünyesinde çalışabilmektedirler. Kamu bünyesinde kurumların gerekli şartlarını sağlayan öğrenciler Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinde istihdam olabilirlerken, özel sektördeki iş olanakları kamuya göre çok daha fazladır. havayolu işletmelerinin farklı departmanları olmak üzere, yer hizmeti, temsil, güvenlik, terminal, ikram vb. havacılıkla ilgili birçok işletmede iş bulabilmektedirler.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 17:57:29
Son güncelleme : 2021-08-14 09:52:43