Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Özel Güvenlik ve Koruma Programı

Genel Konular

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Özel Güvenlik ve Koruma Programı Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2016-2017 güz eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. 2017-2018 güz eğitim-öğretim yılı itibariyle toplam 110 aktif öğrenci ile program eğitim ve faaliyetleri devam etmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Genel liselerden mezun olanlar/olacakların ÖSYM Başkanlığınca yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve yeterli “TYT” puanı almaları gerekir. Ayrıca Devlet hastanesinden sağlık raporu ve adli sicil belgesi istenir.

Programın Amacı

Özel Güvenlik ve Koruma Programının amacı; güvenlik sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine ayak uydurabilecek, uygulama tekniklerini bilen, özellikle güvenlik teknolojisini yakından tanıyan, ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda donanımlı, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip, mental ve  fiziki olarak güvenlik sektörüne elemanlar yetiştirmektir. Güvenlik sektöründe yükseköğrenim görmüş çalışanların sayısının artması ile hizmet kalitesinin de doğru orantılı olarak artırılması amaçlanmaktadır.

Mezuniyet ve Dikey Geçiş

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Özel Güvenlik ve Koruma alanında ön lisans diploması verilir. Mezuniyet hakkı kazananlar “Özel Güvenlik Görevlisi” unvanını alırlar. Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen dikey geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile Sosyal Hizmetler lisans programlarına başvurabilirler. Programda, akademik düzeyde eğitimlerini almış, ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda donanımlı, güvenlik sektörünün teknolojik gelişimine ayak uydurabilecek, staj uygulamaları ile sektörel deneyim kazanmış ve mesleki yabancı dil bilen meslek elemanlarının yetiştirilmesi sağlanacaktır.

İstihdam İmkanları

Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olanların alanlarında çalışma sahaları çok geniştir. Özel Güvenlik ve Koruma Programı’ndan mezun olanlar öncelikle Antalya olmak üzere Türkiye’nin her yerinde bulunan iş merkezleri, konaklama yerleri, sağlık kuruluşları, eğitim ve öğretim kurumları, öğrenci yurtları, müzeler, tören yerleri, toplu konut alanları, hava meydan ve limanları ile deniz limanları, metrolar, gar ve terminaller, sanayi ve ticari işletmeler olmak üzere baraj, enerji santralleri, rafineri, enerji nakil hatları, radyolink istasyonları, görüntü ve ses verici istasyonlar, akaryakıt nakil, depolama, yükleme tesisleri, nehir, göl ve deniz kıyıları, orman alanları, her türlü spor müsabakaları, sahne gösterileri ve toplantıların yapıldığı açık ve kapalı mekânlarda olmak üzere istihdam edilebileceklerdir.

Aynı zamanda KPSS-B ile yapılan memur alımlarında, “güvenlik memuru kadrosu” tercihlerinde ön lisans mezunu şartı arandığından dolayı bu kurumların kapısı program mezunlarına açık bulunmaktadır.

Programımızdan Mezun Olanlar Aşağıdaki Yeterliliklere Sahip Olur

 1. Özel güvenlik alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında kullanabilme becerisini geliştirme
 2. Ekip halinde çalışma becerisini geliştirme
 3. Özel güvenlik uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlama ve analiz etme ve çözüm önerileri getirtebilme becerisini geliştirme
 4. Meslek etik ilkelerine uygun davranma bilincini geliştirme
 5. Yaşam boyu öğrenme bilincini ve fiziksel gelişimi geliştirme
 6. Özel güvenlik ile ilgili güncel gelişmeler ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olma becerisini geliştirme
 7. Özel güvenlik alanında mesleki yasal mevzuatı kavrayabilme
 8. İş yaşamında etkin iletişim kurma becerisine sahip olma
 9. Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisine sahip olma
 10. Özel güvenlik ile ilgili süreçleri yönetme becerisi
 11. Girişimcilik becerisine sahip olma
 12. Özel güvenlik hakkında yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma

 

Eklenme tarihi : 2021-08-12 18:07:44
Son güncelleme : 2021-08-14 09:58:43