Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MENU
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Genel Tanıtımı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı birinci ve ikinci öğretimde hizmet veren bir programdır. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programından mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında ve özel sektörde büro elemanı ve yönetici asistanı olarak çalışabilmektedir.

Programda; Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Klavye Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Genel İşletme, Bilgisayar Büro Programları, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları, Örgütsel Davranış, Zaman Yönetimi, Kriz ve Stres Yönetimi, Genel İletişim, Temel Hukuk, A.İ.İ.T I-II, Türk Dili I-II, Genel Muhasebe, Ekonomi, İşletmelerde Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri gibi dersler yer almaktadır.

Misyon

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak araştırma ve nitelikli eğitim hizmetlerini; geliştirerek teşvik ve yardım ederek sağlamak; toplumun ve kuruluşların ihtiyaçlarına uygun bilgi, beceri ve tutum gösteren ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi, yüksekokulumuz kendine misyon edinmiştir. Bunun yanında kendini sürekli geliştiren, gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar büro program ve donanımlarını iyi derecede kullanabilen, iyi insan ilişkileri ve etkili iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, sorun çözebilen yüksek düzeyde muhasebe meslek elemanları ve sektörün bu alandaki nitelikli personel ihtiyaçlarına cevap vermektir.

Vizyon

Sektörle programı buluşturan, çağın gereklerine uygun, evrensel niteliklere ve mesleki donanıma sahip insan gücü yetiştirmenin yanı sıra öğrencilerimizin hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, alanındaki sorunlara çözüm üretme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip, yenilikçi ve ulusal değerlere saygılı, bireyler yetiştiren nitelikli bir program olmaktır.

Programın Amacı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun sekreteryalar, bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma, dosyalama işlemlerini yapabilen ve ilişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip elemanlar yetiştirmektir.

Program Kabul Koşulları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda başarılı olmak gereklidir. Öğrenciler sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri program tercihlerini düzenleyerek, tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine gönderirler. ÖSYM tüm başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birisine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı uyruklu öğrencileri seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonucuna göre belirli bir kontenjan dahilinde mümkündür. Kayıt için gerekli belgeler; 1- Lise veya dengi okul diploması, 2- ÖSYM’ ce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.

Program Yeterlilikleri

 1. Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimini sağlamak.
 2. Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve randevu düzenlemeleri, ziyaretçi organizasyonu, toplantı ve seyahat organizasyonlarını yürütmek.
 3. Gelişen teknolojinin yarattığı yeni iş hayatı koşullarına uygun, bilgisayar, büro otomasyonunu kullanabilen, her türlü iletişim, yazışma ve dosyalama işlemlerini yapmak.
 4. İlişkiler zincirini koparmadan diğer birim yöneticileri ile koordinasyonu sağlayabilecek düzeyde bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmak.
 5. Ofis planlaması ve kontrolünü en iyi şekilde yaparak, zamanın etkin kullanımı becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın, organizasyon hizmetlerini yürütmek.
 6. Büro yönetimi konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip, analitik düşünebilen ve problemler karşısında hızlı karar verme yeteneğini kullanabilmek.
 7. Yenilik ve değişime açık, değişen koşullara kolaylıkla adapte olabilmek.
 8. Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda gerekli iletişim becerilerine sahip olmak.
 9. Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 10. Kurumu temsil etme ve diğer çalışanlara örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenmek.
 11. Yönetim fonksiyonlarını bilmek, büro yönetimine uygulayabilmek.
 12. Alanına özgü bilgileri toplama, analiz etme ve sunum ve paylaşım becerisini kazanmak

 Mezuniyet Koşulları

Dört Yarıyıl , Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Dikey Geçiş Koşulları

Geçişler “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrencilerin Yatay Geçiş Esasları”na uygun olarak hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yapılır. Ayrıca öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren bölümlerine girebilirler. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programından mezun olan öğrencilerin DGS'ye girerek yerleşebilecekleri bölümler:

 • Büro Yönetimi Öğretmenliği
 • Halkla İlişkiler
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • İşletme Bilgi Yönetimi
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler


Mezun Olanların Çalışma Alanları

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı mezunları özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetici sekreterleri; çeşitli işletmeler ile kamu ve özel sektöre ait idarelerin; belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların ilgili bölümlerinde istihdam edilirler. Ayrıca; hukuk, hekimlik, mühendislik, mimarlık bürolarının temel ihtiyacı olan yönetici sekreterliği görevini en iyi bir şekilde yapabilecek elemanlardır.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 17:39:34
Son güncelleme : 2021-08-19 14:50:37