7143 Sayılı Öğrenci Af Kanununa İlişkin Duyuru

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 7143 sayılı kanunla eklenen geçici 78 inci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adaylar için Üniversitemiz “http://oidb.akdeniz.edu.tr/7143-sayili-ogrenci-af-kanununa-iliskin-duyuru/” internet adresinde yayımlanan duyuru incelenerek, bu durumda olan öğrencilerin Biriminize başvurması durumunda bilgilendirilmesi ve yapılan başvuruların duyuruda yer alan bilgilere göre yapılması gerekmektedir. Ayrıca başvuru sonrası yapılacak işlemler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda daha sonra duyurulacaktır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

0

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

A.Ü. | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)