(09.07.2019 Ders Programı Tekrar Yayınlandı) 2019 Yılı Yaz Okulu Hk.
Başlangıç Yaz Okulu (5 Hafta) Bitiş
Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 14 Haziran 2019
Açılacak Derslerin Duyurulması 21 Haziran 2019
24 Haziran 2019 Öğrenim Ücreti Yatırılması ve Kesin Kayıt 28 Haziran 2019
01 Temmuz 2019 Eğitim Öğretim Dönemi (Eğitim-Öğretim Süresi 5 Hafta) 02 Ağustos 2019
Ara Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 02 Ağustos 2019
05 Ağustos 2019 Dönem Sonu Sınavları 09 Ağustos 2019
Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü 16 Ağustos 2019
* Tek ders sınavı her yarıyıl eğitim öğretimin başladığı ilk hafta içinde birim yönetim kurullarınca belirlenen tarihte yapılır. Bahar yarıyılı yarıyıl sonu sınavları sonucunda tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere yarıyıl sonu sınavları sonrasında tek ders sınav hakkı tanınır. Ancak bu haktan yararlanan öğrenciler güz yarıyılında eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içinde açılan tek ders sınavından yararlanamaz.

 

0

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)