2015 tarihinde Kayıt yapmış öğrenciler ile 2014 tarihinde Kayıt yapmış Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencileri için Ek Sınav Takvimi

26/11/2014 tarih 29187 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28’inci Maddesi gereğince değişiklik yapılan 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi (c) Fıkrasının, Üniversitemize bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarında uygulanmasına ilişkin esaslar çerçevesinde;

2014 tarihinde Kayıt yapmış Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği öğrencileri ile 2015 tarihinde Kayıt yapmış öğrenciler için Ek Sınav Takvimi

Sınav Başvuru Tarihleri
 
Birinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri
17-21 Haziran 2019
Birinci Ek Sınav Tarihleri
24-28 Haziran 2019
Birinci Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
03 Temmuz 2019
İkinci Ek Sınav Başvuru Tarihleri
04-05 Temmuz 2019
İkinci Ek Sınav Tarihleri
08-12 Temmuz 2019
İkinci Ek Sınav Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü
17 Temmuz 2019

  • Önemli!
    Bu maddeden yararlanacak olan öğrencilerin yaz okulu süresince ders kaydı ve seçimi yapma hakkı bulunmamaktadır.

Akdeniz Üniversitesi 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü Maddesinin (c) Fıkrasının Uygulanmasına İlişkin Esaslar

DİLEKÇE ÖRNEĞİ : “2 Sınav Hakkı Basvuru Formu

0

Misyon

Bilim ve teknolojiyi etkin kullanarak araştırma ve eğitim hizmetlerini geliştirerek, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine ve meslek ahlakına sahip, toplum bilinci gelişmiş, ülke çıkarlarını gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Vizyon

Uluslararası standartlara uygun nitelikli insan gücü yetiştirerek çağı yakalayan, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksini ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanda eğitim veren okullar arasında sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği; ulusal ve uluslar arası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Bayındır Mahallesi, Palmiye Caddesi, Çallı Mevki 07070 - Muratpaşa / ANTALYA
Tel: +90 242 346 30 30 - (PBX)
Tel: +90 242 345 95 28 - (Belgegeçer / FAX)